top of page

Privacyverklaring

 

Ik hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens en respecteer jouw privacy. In deze privacyverklaring willen ik heldere en transparante informatie geven over welke gegevens ik verzamel, waarom en hoe ik ermee omga.

 

Waarom

 

1) voor de organisatie van activiteiten: workshops, lessen en andere (uitvoering overeenkomst)

2) om nieuwsbrieven te kunnen versturen naar geïnteresseerden (expliciete toestemming)

3) voor financiële en boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst)

 

Nieuwsbrieven

Alle geïnteresseerden kunnen inschrijven op onze maandelijkse nieuwsbrieven via de website. Je e-mailadres wordt dan op een veilige manier verwerkt.

Je kan je altijd uitschrijven op onze nieuwsbrieven en mailings door te klikken op ‘Uitschrijven’, door te replyen met 'Uitschrijven’ of door een mail te sturen naar info@muziekinhuis.com

Met wie delen we persoonsgegevens?

De door jou verstrekte gegevens worden niet aan derden doorgeven , tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of bij expliciete bevestiging (bv. contact met pianostemmer).

Minderjarigen

We verwerken enkel gegevens van minderjarigen mits toestemming van de ouders of voogd. Minderjarigen kunnen enkel gebruik maken van ons aanbod mits toestemming van de ouders of voogd.
 

Bewaartermijnen

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor we ze kregen, maar wel zo lang volgens de wet is vereist.

Wat zijn jouw rechten?

Je kan je persoonsgegevens opvragen, inkijken en laten corrigeren. In bepaalde gevallen kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen of kan je bezwaar maken tegen de verwerking (of een deel ervan). Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met me op te nemen via info@muziekinhuis.com

 

Audio-visuele opnames

Tenzij anders overeengekomen blijven alle audio-visuele opnames (niet limitatief bestaande uit foto’s, video’s, geluidsfragmenten, andere multi-mediale opnames, ed.), verderop afbeeldingen genoemd, eigendom van Atelier Muziek in Huis. Indien van toepassing blijft het portretrecht gelden. 
Ik ga ervan uit dat alle cursisten die instappen hun goedkeuring geven om afbeeldingen te maken. Ook bij scholen of organisaties die een samenwerking aangaan met Atelier Muziek in Huis, of bij het toesturen van audiovisueel materiaal naar aanleiding van aangekochte lespakketten, zal er van uit gegaan worden dat zij toestemming geven om dit materiaal te gebruiken voor artistieke en/of promotionele doeleinden.

Indien de gebruiker op de hoogte is van een weigering van een deelnemer om afbeeldingen te maken is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze weigering voor aanvang van een activiteit mee te delen.
Op het tijdstip dat deze opnames worden gemaakt zal de leverancier dit expliciet meedelen aan de deelnemers en afzien van opnames indien een deelnemer van een activiteit geen goedkeuring geeft.

Afgebeelde personen kunnen op elk tijdstip verzoeken om afbeeldingen te verwijderen.

 

Cookies en formulieren op onze website

Om deze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op je computer zetten, zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op je computer of mobiel toestel opslaat wanneer je die site bezoekt. Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Zo onthoudt de website je voorkeuren (zoals de taal) zodat je die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen wanneer je naar een andere pagina doorklikt. Analysecookies (bvb. van Google Analytics) registreren welke pagina’s bezocht worden en waar wel of niet op geklikt wordt. Op die manier is het voor ons mogelijk om de website te verbeteren. Alle cookies op deze website zijn volledig anoniem.

Je kan alle cookies op je computer wissen en je kan je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Dit betekent wel dat je daarna je voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Voor inschrijvingen, contactaanvragen enzomeer maken we gebruik van webformulieren.  Wanneer je daarbij  (persoonlijke) gegevens doorgeeft, dan gebruiken we deze uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt ingevuld. 

 

Wijzigingen

Het is mogelijk dat we deze privacyverklaring in de toekomst wijzigen. We toetsen ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens regelmatig aan de huidige wetgeving en stellen het verder op punt. Substantiële wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Laatste wijziging: 08 januari 2021

bottom of page