top of page
Disclaimer
MUZIEK IN HUIS

De eenmanszaak MUZIEK IN HUIS (hierna: Muziek in Huis), met KBO-nummer 0751823244, hierna 'Muziek in Huis' wil u hartelijk welkom heten op www.muziekinhuis.com. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Muziek in Huis kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Muziek in Huis zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Muziek in Huis zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Muziek in Huis is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Muziek in Huis verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Muziek in Huis tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Muziek in Huis dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@muziekinhuis.com
U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Muziek in Huis of die van licentiegevers. Muziek in Huis behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@muziekinhuis.com aanvragen.
Mocht het zo zijn dat Muziek in Huis per vergissing uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het weten via info@muziekinhuis.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Muziek in Huis verplicht is tot enige schadevergoeding.
bottom of page