top of page
Inschrijvingen Gitaar 2023

Kies hieronder een locatie en één lesmoment waarvoor je wenst in te schrijven. 

Let op: kijk goed naar de dag waarvoor je wenst in te schrijven!

* Indien gekozen voor lessen van 60min. / week:

gelieve twee aaneensluitende lesblokken aan te duiden.

NIJLEN

Nijlen - Dinsdag:

Bedankt voor de inzending!

Je keuze werd geregistreerd maar wordt pas definitief goedgekeurd via email. 

bottom of page